ITS-konferens 2022

9 november 2022
Hållbara transporter
Webbinarium

Den 9 november arrangerar Trafikverket en digital konferens om intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) där bland annat Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och en representant från EU-kommissionen deltar.

På programmet står bland annat det senaste om revideringen av EU:s ITS-direktiv. Vi tar även del av aktuella initiativ kopplade till digitaliseringen av transportsystemet. Vårt fokus ligger på implementering och att dela olika perspektiv, tankebanor och kunskap med varandra.

När takten i digitaliseringen av transportsystemet ökar, behöver vi utveckla den gränsöverskridande samverkan och samarbetet mellan olika aktörer. Vid konferensen siktar vi framåt tillsammans – en viktig grund för framtidens transportsystem.

Vår medarbetare Caroline Ljungberg Toulson deltar i programmet: ”Nu lyfter MaaS på riktigt – erfarenheter från EC2B”. Caroline berättar om erfarenheter från arbete med MaaS på olika siter runtom i Sverige och ger tips på hur och varför det fungerar.

Välkommen till en intressant förmiddag!