Jämställdhet i nationell transportplan

19 november 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Det är dags för mer jämställdhet i nationella transportplanen och länstransportplanerna. Regeringen kräver att Trafikverket redovisar genus- och socioekonomiska effekter på det som föreslås i nationella planen: ”Startskottet för den planen sker nu. Den kommer att få ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i DN. Även klimatfrågan är en jämställdhetsfråga, men man kan föra motsatt resonemang om regionförstoringen.

Vill du veta mer? Då ska du anmäla dig till webbinarium som Nätverket för jämställdhet i transportsektorn anordnar.

Ett gäng experter samlas, däribland våra medarbetare Christian Dymén och Lena Smidfelt Rosqvist,  som alla ger sina inspel till det planarbete som drar igång nu. Det är positivt att regeringen efterfrågar mer jämställdhet – nu får vi tillsammans se till att det också påverkar innehållet i kommande planer.

PROGRAM:

13.00–13.20: Inledning av nätverkets ordförande Hanna Wennberg.

13.20–13.50: Föredrag på några relevanta teman av följande experter:

  • Christian Dymén, forskare Trivector – om betydelsen av normer och jämställdhet för hållbarhetsomställningen av transportsystemet
  • Christina Lindkvist, docent och biträdande professor Malmö universitet – om regionförstoring med jämställdhetsglasögon.
  • Lena Levin, forskningsledare VTI, och Aná Gil Sola, biträdande lektor Göteborgs universitet – om sociala konsekvenser och vardagslivsperspektiv på resandet.
  • Charlotta Faith-Ell, forskningsansvarig WSP och universitetslektor Mittuniversitetet – om hur jämställdhetspolitiska mål kan omsättas i praktiken.

13.50–14.20: Tolkning av inriktning och inspel till kommande plan ges av följande representanter från politiken, forskningen och praktiken:

  • Karin Svensson Smith, kommunpolitiker i Lund och tidigare riksdagspolitiker och ordförande i trafikutskottet.
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector och expert inom jämställdhet och hållbara transporter.
  • Lisa Ström, Regionplanerare med fokus på social hållbarhet på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  • Ytterligare representant från praktiken tillkommer senare.

14.20–14.50: Frågestund och gruppsamtal där alla har möjlighet att ge inspel som vi sammanställer.

14.50–15.00: Avslutning.

Mer information och anmälan