Jämställdhetsintegreringen på Trafikverket

7 december 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in till webbinarium! Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Som stöd i detta arbete genomförde Trivector våren 2021 en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket och gav förslag till konkreta förbättringsåtgärder.

cyklande tjej i stad

Nulägesanalysen baserades dels på en genomgång av tidigare utredningar, dels på dokumentgranskning, samtal och intervjuer med ett antal tjänstepersoner på Trafikverket. I denna presentation delar vi med oss av resultaten från kartläggningen och diskuterar hinder och möjligheter för att tydligare integrera jämställdhet i olika delar av Trafikverkets arbete. På seminariet medverkar Emma Lund och Olivia Dahlholm från Trivector, samt Charlotta Palmlund och Rolf Lundgren från Trafikverket

Dag och tid: 7 december kl 11.30-13.00. Mötet är digitalt och ingen lunch serveras.

Webbplattform: du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk skickad till dig efter sista anmälningsdag.

Anmälan: senast 5 december via Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Frågor: Kontakta Emma Lund (emma.lund@trivector.se) Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket.

Gå gärna med i nätverket: jamstalldtransport.se/ga-med