K2:s kunskapsdag: Planera kollektivtrafik för social rättvisa

7 oktober
Hållbara transporter
Webbinarium

Välkommen till K2:s (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) utbildning som ger en inblick i hur social rättvisa definieras och olika perspektiv på social rättvisa med relevans för kollektivtrafikplanering.

ungdomar på perrong ser tåg anlända

Ett nytt planeringsverktyg för att beräkna nyttan av kollektivtrafik som investering för ökad jämlikhet presenteras.  Vi har varit med och tagit fram planeringsverktyget och vår medarbetare Hanna Wennberg deltar som föreläsare på utbildningen.

Du får också ta del av studier av hyrcykelsystem, avgiftsfri kollektivtrafik och hur geografi, stadsplanering och infrastruktur påverkar möjligheten att planera arbets- och privatliv med hjälp av kollektivtrafik. Dagen innehåller dessutom utbyte av erfarenheter och diskussioner om hur man i planeringsarbete kan ta hänsyn till social rättvisa och jämlikhet.

Kunskapsdagen leds av Christina Lindkvist från Malmö universitet. Dessutom medverkar Hanna Wennberg från Trivector, Zahara Hamidi från Malmö universitet, Jessica Berg från Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Wojciech Keblowski från Vrije Universiteit Brussel.

Mer information

Ta del av hela programmet

Investera i transport, investera i socialt kapital 

Mer om K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik)