Klimat- och energikicken

15-16 november 2022
Hållbara transporter
Skellefteå

Sveriges Allmännytta bjuder in till Klimat- och energikicken i Skellefteå. Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. Konferensen går av stapeln i Skellefteå och genomförs tillsammans med vårt värdföretag Skebo, Skelleftebostäder AB.

Vår medarbetare Malin Gibrand är med i sessionen om klimatsmart boende och berättar om projektet Rikare grannskap. Idag har vi mer parkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Hur kan vi frigöra mark för stadsutveckling på tidigare parkeringsytor i bildominerade bostadsområden? Familjebostäder beskriver dels sitt samlade mobilitetsarbete och dels presenterar slutsatserna från forskningsprojektet Rikare Grannskap som bolaget deltagit i. Malin presenterar projektet tillsammans med: Emma Evers Holm, Hållbarhetsstrateg, AB FamiljebostäderEva Andersson, Projektutvecklare, AB Familjebostäder