Konferens Ekocentrum: Elbilssamhället är här!

28 november
Hållbara transporter
Göteborg

Välkommen till en dag som kopplar ihop energifrågor med transport- och mobilitetsfrågor! Här möts experter och fordonsköpare, stadsplanerare och forskare för att berätta vad som händer på området elbilssamhället, och för att samtala om hur vi löser de problem och hinder som fortfarande föreligger.

Dagens prisutveckling och försäljningstakt av elbilar, innebär att vi kan få en helt elektrifierad bilflotta på 20 år. Men det kräver en smart logistik. De flestas behov av laddning skulle kunna tillgodoses med hjälp av vatten- och vindkraft under de timmar nattetid då vi ligger och sover! Men det kräver att fastighetsägare får relevant information om hur de ska gå tillväga. Och att vi löser knuten hur bilarna ska få plats i staden.

Vår medarbetare Freddy Larsson är på plats med föredrag om hur transportbranschen och elbranschen måste samarbeta för en lyckad klimatomställning.