Kvalitet online storträff 2020

27-28 augusti
Verksamhetsutveckling
Malmö

Två dagar om kvalitet och hållbarhet med sikte på framtiden Vi rivstartar Storträffen 2020 med tre högintressanta ämnen för dig som arbetar med kvalitet och hållbarhet. Torsdagsförmiddagen avslutas med Louise Brown – känd från Uppdrag Granskning – som talar om mutor och antikorruption.

Programmet är i år uppbyggt på flera parallella spår som ger dig möjlighet att skapa ditt eget program. Dag två har du möjlighet att delta på praktiska workshops. Du får då chansen att föra djupare diskussioner och ta del av ett erfarenhetsutbyte kollegor emellan. Dessa erfarenheter och kunskaper kan du sedan ta med dig och jobba vidare med på hemmaplan.
På årets Kvalitet OnLine Storträff träffar du våra experter och föreläsare, branschspecifika leverantörer samt oerhört många kollegor från hela Sverige. Under två dagar kommer du inspireras av goda exempel och få en gedigen uppdatering om vad som är nytt och på gång.

MINGEL – KNYT NYA KONTAKTER – ALLA VILL LÄRA KÄNNA ALLA!

Sveriges viktigaste mötesplats för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan!
I år har du även möjlighet att bjuda in en kollega gratis – se vårt förmånliga erbjudande nedan! Boka före den 6 mars – begränsat antal platser!

Här kan du bland annat höra på:
HAR NI EN HÅLLBARHETSSTRATEGI ELLER HÅLLBAR STRATEGI?

Mattias Andir, MSc Sustainability Science, Trivector LogiQ
Alla verksamheter bedriver någon form av hållbarhetsarbete, men även då det bedrivs systematiskt och seriöst finns risken att det sker vid sidan om kärnverksamheten och därmed får en begränsad påverkan i praktiken. Mattias presentation kommer handla om värdeskapande strukturer, ledning och engagemang för ett mer integrerat och levande hållbarhetsarbete.

Läs hela programmet.