Ledningens system – Har du koll?

8 november
Verksamhetsutveckling
Lund

Mycket välkommen till vår nya frukostworkshop den 8 november i Lund. Ämnet denna morgon är: Hur blir ledningssystemet också ledningens system?

Alla verksamheter har ett sätt att leda och styra sin verksamhet. Kanske benämns det – ledningssystem. Det kan vara certifierat men oavsett, så ger det inte alltid det stöd som ledningen och verksamhetens medarbetare verkligen behöver. Det saknas rätt ofta en samsyn kring vad ledningssystemet är, vem det är till för och vad som skall uppnås med det. Det verkliga arbets- och förhållningssättet stämmer inte överens.

Ett bra ledningssystem gör det enklare att leda och styra verksamheten, och enklare och säkrare att utföra ett bra arbete. Men detta sker inte av sig själv, ledning och medarbetare måste samverka i kravställningen av systemet – sätta Verksamhetens behov först.

Vi bjuder in dig till en frukostworkshop där du får vara med och diskutera din verksamhets utmaningar och vad du anser behövs för att göra Ledningssystemet till ledningens system. Workshopen hålls i Lund den 8 november.

Våra experter kommer att dela med sig av sina erfarenheter och berätta om de vanligaste utmaningarna som många verksamheter brottas med. Tillsammans med oss och andra yrkesverksamma i liknande situation jobbar vi för att lösa dessa utmaningar.

För att skapa bästa möjliga upplevelse är antalet platser begränsat till 25 personer.

Seminariet är kostnadsfritt, men dyker du inte upp utan avanmälan 24 timmar innan faktureras 495 kr (exkl. moms).