Miljöstrategidagarna

7 november
Hållbara transporter
Stockholm

Vi deltar på Miljöstrategidagarna och håller i en workshop om hur målstyrning av hållbarhetsarbetet kan bidra till att skapa värde och affärsnytta.

Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål har funnits sedan 2015, men hur använder man den i praktiken och hur kopplas de till verksamhetens dagliga värdeskapande? Genom en väsentlighetsanalys får du grepp om vilka hållbarhetsområden som är viktiga för din verksamhet och för dina kunder. Genom att analysera, prioritera och fokusera hållbarhetsarbetet kan ni skapa bättre förutsättningar och möjligheter för att både skapa värde samt att minska er negativa samhällspåverkan. Under workshopen går vi igenom angreppssätt och verktyg som vi sedan arbetar med i mindre grupper. Syftet är att ge dig förståelse och verktyg för hur målstyrning av hållbarhetsarbetet kan bidra till att skapa värde och affärsnytta.

Våra medarbetare Nina Hvitlock (Trivector Traffic) och Mattias Andir (Trivector LogiQ) håller i workshopen.

Mer information och anmälan >>