Normkritik i transportplanering

19 maj
Hållbara transporter

Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, där Göteborgsregionen (GR) är en av arrangörerna, bjuder in till ett webbinarium tisdagen den 19 maj som fokuserar på hur vi kan få syn på och ifrågasätta normer och strukturer.

Träffen bjuder på föredrag om normkreativ innovation samt om jämställt transportsystem med fokus på kunskap och problematisering, och avslutas med en gemensam diskussion. Välkomna att delta via länk!

Föredragshållare

  • Marcus Jahnke, senior forskare på RISE. Om Normkreativ innovation – bakgrund och taktiker
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic. Om Ett jämställt transportsystem kräver att bryta sig loss från starka normer

Program

10.00-10.10 Välkomna! Maja Wadstein och Ana Gil Solá, nätverkssamordnare

10.10-10.40 Föredragshållare Marcus Jahnke, RISE

10.40-11.10 Föredragshållare Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic

11.10-11.40 Diskussion

11.40-11.50 Summering och avslutning

Mer information >>