Ökad och säker cykling i stadsmiljö

18 mars
Hållbara transporter
Webbinarium

Arenan ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en tranportintensiv verksamhet.

13.00–13.30 Inledning
Välkomstord – Caroline Mattsson, Trivector
Arena för transporteffektiv stadsmiljö – Tobias Malmgren, Trafikverket
En historisk överblick om cykling i stadsmiljö – Emil Rensvala, verksamhetsledare Svenska cykelstäder
13.30–14.10 Dela kunskap och erfarenheter, fyra exempel:
Om hållbar cykling i västra Götaland och projektet el-cyklist – Karin Ryberg (Västtrafik), och Alfred Söderberg (LTH)
Att främja cyklandet i en av Sveriges mindre kommuner – Helena Wastesson, trafikstrateg, Finspång kommun
Helsingborgs cykelbibliotek och barntrafikskolan – Emma Kangas, projektledare Helsingborg kommun
Uppsalas kommun mest avgörande framgångsfaktorer för att bli en lyckat cykelstad – Daniel Fritz, trafikplanerare, Uppsala kommun
14:10–14:30 Gemensam diskussion och avslutning
Moderator – Caroline Mattsson, Trivector
Avslutning – Tobias Malmgren, Trafikverket