Plusenergiforum

16 september 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Energikontor Norra Småland arrangerar den fjärde upplagan av Plusenergiforum – PEF 2020, den här gången i digitalt format. Konferensen inleder årets Klimatvecka och tema i år är ”Framtidens hållbara transporter och resande”.

Vad är Plusenergiforum?
Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Tanken är att inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle.

Plusenergiforum arrangeras av Energikontor Norra Småland. Samverkanspartners är Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Konferensen genomförs tillsammans med de tre stora länsprojekten Hela RESAN, FASTR och Bridging the Gap i samverkan med Klimatrådet.

PEF 2020 vänder sig främst till politiker och tjänstpersoner inom näringslivet och offentlig verksamhet på lokal och regional nivå, som har engagemang och intresse i frågor kring hållbara resor och transporter.

Vår medarbetare Nina Hvitlock är med som talare i sessionen ”Lösningarna för hållbara arbetsresor finns – använd dem!​”.

Allt fler företag arbetar med hållbarhet. Många har gått från att se detta arbete som en kostnad till att förstå att om man inte gör det blir man frånåkt och utkonkurrerad. En viktig del av hållbarhetsfrågan handlar om transporter. Här har företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt åstadkomma förändringar som både ger miljö-, hälso- och ekonomiska vinster. Lyssna till hur några välkända småländska företag har arbetat för att göra sina transporter mer hållbara.

Nina berättar om ”De smartaste lösningarna från länets näringsliv.” Hon delar med sig av guide och checklistor till företag som tagits fram i projektet Bridging the Gap tillsammans med projektledare Jesper Agrelius.

Mer information