Processorientering i offentlig sektor

22 juni 2022
Verksamhetsutveckling
Webbinarium

”Vi har kartlagt våra processer, men ändå blir inte verksamheten bättre.” För att verkligen processorientera verksamheten och göra skillnad, måste man våga sätta kundens behov framför den egna organisationens behov och hela tiden ställa sig frågan: varför gör vi på nuvarande sätt?

Webbinarium: Processorientering i offentlig sektor

Många offentliga verksamheters karakteriseras av stuprörstänkande och traditionalism. För att kunna skapa förändring krävs ett perspektivskifte där kundens (brukarens, patientens, elevens) behov vägleder processen och vi arbetar tvärorganisatoriskt.

Processorientering innebär att på flera plan överbygga de nackdelar och strukturella hinder som traditionella funktionsinriktade organisationer ofta medför. Det innebär att skapa en verksamhet där det är lätt för medarbetarna att se värdeskapandet och förstå sin egen roll, vilket är nödvändigt för att kunna attrahera nya medarbetare men även för att få befintliga att trivas.

Vi har stöttat en rad verksamheter i deras transformation mot en processorienterad verksamhet och i det här webbinariet kommer du att få ta del av exempel och lärdomar från processorientering inom offentlig sektor. Områden som kommer att diskuteras och exemplifieras är vikten av att:

  • sätta kundens behov först
  • tydligt och konkret definiera vad som är bra vård, undervisning, förvaltning osv för att skapa samsyn
  • tillvarata medarbetarnas kompetens och ge dem rätt förutsättningar
  • våga arbeta tvärorganisatoriskt på riktigt

Dessa tankar kan användas på alla offentliga verksamheter, oavsett storlek.

Webbinariet anordnas av Trivector LogiQ och föredragshållare är Håkan Nordahl, som är senior konsult och utbildningsledare. Håkan har lång erfarenhet av att stötta verksamheter i deras transformation mot en processorienterad verksamhet.

Praktisk information

Webbinariet sänds via Teams och länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet då vi bjuder vi in till eftersnack och besvara era frågor.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners