Hur kan transportmöjligheter bidra till att minska utanförskap och stärka det sociala kapitalet?

4 oktober 2022
Hållbara transporter
Malmö

Region Skåne står som värd för nästkommande hybrid-seminarium i nätverket Socialt hållbar transportplanering. Fokus kommer att vara vilken roll transportmöjligheter har i att motverka segregation samt vilka underlag och analyser som kan stötta i arbetet.

Du kommer att få ta del av senaste forskningen inom området och även ges möjlighet att utforska vilket handlingsutrymme olika aktörer har samt hur och när samverkan behöver ske.

Program

  • Inledning om nätverket och dagens tema, Lisa Ström Göteborgsregionen och Ana Gil Solá Göteborgs universitet, samordnare för nätverket Socialt hållbar transportplanering
  • Utmaningar och kunskapsbehov i Skåne utifrån den nyligen antagna regionplanen. Nikolina Verovic, samhällsplanerare, Region Skåne
  • Hur kan transportinvesteringar bidra till det sociala kapitalet i socialt utsatta områden? Vilka underlag och analyser kan stötta i arbetet? Hanna Wennberg, Olivia Dahlholm, Christian Dymén och Kristen Koehler, forskare på Trivector Traffic
  • Lunch och ”mini-studieresa” med Malmöexpressen
  • Trafikplanering för en ökad livskvalité i staden. Andreas Nordin och Amanda Neleryd, fastighets- och gatukontoret Malmö stad om stadens nya Tromp (trafik- och mobilitetsplan) och exempel på hur denna omsätts i praktiken.
  • Att beskriva verkligheten med hjälp av Pipos. Lisa Örberg, utredningsledare Trafikverket, om utveckling av ett verktyg för tillgänglighetsanalsyer

Kontakt

Lisa Ström Göteborgsregionen (GR) lisa.strom@goteborgsregionen.se, Ana Gil Solá (avdelningen för Kulturgeografi vid Göteborgs universitet) ana.gilsola@geography.gu.se

Mer om Nätverket Socialt hållbar transportplanering.