SHIFT – Hör kommunerna som är allra bäst på hållbara transporter berätta hur de arbetar

15 september
Hållbara transporter

Vi avslöjar vinnarna i årets kommunrankning SHIFT, det vill säga de städer i Sverige som är allra bäst på hållbara transporter 2020. Vinnarkommunerna får sedan berätta hur de arbetar med hållbara transporter, framgångsfaktorer och erfarenheter.

SHIFT-illustration_

Omställningen till hållbara transporter går inte tillräckligt fort. För att höja tempot och öka fokus gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer.
En enkät har gått ut till de 45 kommuner som tidigare medverkat. Svaren från enkäten har sedan kompletterats med information från officiella databaser.

 

På detta webbinarium får du höra:

 • Vilken kommun i Sverige som är bäst på hållbara transporter 2020
 • Vilken kommun som får hedersomnämnande
 • Några resultat från SHIFT
 • Tjänstepersoner från några kommuner som berättar om goda exempel att inspireras av:
  • Stadsdelsdialogen i Umeå
  • Sommargågator i Luleå
  • Skolvägsprojekten i Huddinge
 • Den vinnande kommunens arbete – framgångsfaktor och svårigheter

Vi hoppas kunna bjuda på inspiration och tips på åtgärder som bevisligen fungerar och ger resultat!

 

Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

Läs mer om kommunrankningen SHIFT.

OBS tiden! 9.00-10.00. I ett tidigare utskick har vi angett annan tid.