SHIFT – Vilken stad i Sverige är bäst på hållbara transporter 2020? Hur gjorde de?

15 september
Hållbara transporter
Webbinarium

Vi avslöjar vinnarna i årets kommunrankning SHIFT, det vill säga de städer i Sverige som är allra bäst på hållbara transporter 2020. Vinnarkommunerna får sedan berätta hur de arbetar med hållbara transporter, framgångsfaktorer och erfarenheter.

SHIFT-illustration_

Omställningen till hållbara transporter går inte tillräckligt fort. För att höja tempot och öka fokus gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

En enkät har gått ut till de 45 kommuner som tidigare medverkat. Svaren från enkäten har sedan kompletterats med information från officiella databaser.

På detta webbinarium får du höra:

  • Vilken stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter 2020
  • Vilken stad som får hederspris
  • Tjänstepersoner i de vinnande kommunerna berättar hur de arbetar med hållbara transporter.

Vi hoppas kunna bjuda på massor av inspiration samt matnyttiga tips på åtgärder som bevisligen fungerar och ger resultat.

Läs mer om kommunrankningen SHIFT.