Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder – vad vet vi om effekter?

18 maj
Hållbara transporter

Transportplaneringens betydelse för den sociala hållbarheten börjar få allt större uppmärksamhet. Vad vet vi egentligen om vad olika åtgärder i transportsystemet får för effekter på social hållbarhet i kvalitativa och kvantitativa termer? Detta är centrala frågor när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbseminarium den 18 maj med Trafikverket som värd.

Vad vet vi egentligen om vad olika åtgärder i transportsystemet får för effekter på social hållbarhet i kvalitativa och kvantitativa termer? Dels för olika aspekter på social hållbarhet, till exempel trygghet, tillgänglighet och sammanhållning, dels för olika grupper, till exempel barn, äldre, boende på landsbygd och olika socioekonomiska grupper.

Detta är centrala frågor när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbseminarium med Trafikverket som värd.

Webbseminariet fokuserar på att synliggöra forskning som finns och att öka möjligheten för planerare att omsätta denna i praktiken.

Vår medarbetare Hanna Wennberg berättar om kunskapsöversikten ”Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder” som tagits fram för Trafikverket. Vilka effektsamband kan konstateras? Var finns god kunskap och var finns kunskapsluckorna?

Program och anmälan >>