Studentkväll Stockholm: Vilken framtid vill du ha?

24 september
Hållbara transporter
Stockholm

Att planera trafik är att planera för framtiden. Transporterna är en viktig del i samhällsplaneringen och är på många sätt avgörande för hur vi upplever en stad. På Trivector arbetar vi med mänsklig trafik, vilket innebär att vi jobbar med trafiklösningar som sätter människan i fokus.

Vi är ledande inom området hållbara transporter och jobbar aktivt med lösningar som får resenärer att i högre grad välja kollektivtrafik, gång och cykel.

Studentkvällen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom frågor som rör samhällsplanering, trafikplanering, stadsbyggnad.

Är du intresserad av att skriva exjobb hos oss? Titta redan nu igenom våra exjobbsförslag >> och ta chansen att diskutera dina idéer med oss under studentkvällen.

Tid: 24 september kl.17.00–kl.20.00
Plats: Trivector · Barnhusgatan 16, Stockholm
Frågor? Kontakta Erika Johansson eller 010-456 56 13