Svenska Stadskärnors årskonferens – den värdefulla staden

15 september
Hållbara transporter

Tänk så viktiga och värdefulla våra städer, stadskärnor, centrum och platser är för vår existens och välbefinnande. De ger oss upplevelser, möten, näring för kropp och själ samt främjar kassaflödet.Vi behöver varandra i den ständiga utvecklingsresan – i samverkan.

stadsbild, uteservering, kväll

HÄR, NU OCH FRAMÅT – CENTRALA FRÅGOR PÅ ÅRSKONFERENSEN
Vad gäller här och nu? Vad händer sen? Utvecklingen står aldrig still. Ibland går det långsamt, andra gånger i raketfart. Vilka frågor behöver vi ställa för att hitta nya svar på vardagliga frågor?
Vad fyller vi våra städer, orter, centrum och mötesplatser med idag och i framtiden för att både behålla och locka fler invånare, besökare och investerare? Hur ser morgondagens behov och beteendemönster ut? Hur påverkar globala trender oss – nationellt och lokalt? Vilka verktyg, nya rön och innovationer finns?

MODERATOR – JOHAN WESTER
Många frågor att söka svar på – Johan Wester, komiker, programledare, samhällsentreprenör, hedersdoktor vid Lunds Tekniska högskola m fl färdigheter kommer att guida oss igenom tankekullerbyttor, kunskapslabyrinter med mera….

HÄNG MED!
Fyll på kunskapskällan med nya insikter, ny kunskap, tips och råd från experter och kollegor på hur vi tillsammans ska fortsätta bygga hållbara helhetslösningar utifrån människans behov och förväntningar av den värdefyllda stadens olika behov, rum och rytm – idag och imorgon.

Vår medarbetare Sara Malm medverkar i programmet och pratar om ”Få fart på din stadskärna med en sommargågata!”

Mer information och anmälan

Till Svenska Stadskärnors webbplats