Svenska Stadskärnors årskonferens

18-19 maj 2022
Östersund

Temat för Årskonferensen är Hållbart så klart! Konferensen hålls i år i Östersund – Årets Stadskärna 2019.

Hållbara och attraktiva städer, orter, stadskärnor, platser och centrum är en angelägen fråga som berör och påverkar oss alla i nutid och framtid. Behovet av tydligare vägledning, ökad kunskap och massor med inspiration och goda exempel är med andra ord stort. Det och mycket mer kommer du att få ta del av på olika sätt under din vistelse i Östersund.

Ta med dina kollegor, din styrelse eller ledningsgrupp och fyll på med nya råd och rön samt en rejäl dos av ny energi – tänk vilken dynamik det kan bli när ni kommer hem igen!

Mer information

Ta del av programmet