Temporära transportåtgärder i stadsmiljö

10 mars 2022
Hållbara transporter

Trafikverkets arena ska bidra till att transportsektorn når klimatmålen 2030 och 2045. Med mer kunskap om åtgärder som ger klimatnytta i städer kan genomförandetakten öka. Arenan riktar sig till dig som är verksam inom samhälls- och transportplanering eller i en transportintensiv verksamhet.

PROGRAM

09.30–10.00  Inledning

  • Välkomstord – Caroline Mattsson, Trivector
  • Arena för transporteffektiv stadsmiljö – Tobias Malmgren, Trafikverket
  • Taktisk urbanism – en snabbare väg för alla till ett transporteffektivt samhälle – Håkan Johansson, Trivector

10.00–10.30  Dela kunskap och erfarenheter – kommunerna presenterar goda exempel

  • Rena resan och sommargator – Linnéa Lorinius, Trafikplanerare Örebro kommun
  • TA-planer för trafiksäkra skolvägar – Linda Dalundh, Trafikplanerare Malmö stad
  • Corona-åtgärder – tillfälliga cykelstråk – Martina Fahlcrantz och Malin Michaelson, trafikingenjör och projektledare Göteborgs stad

10.30–11.00  Gemensam diskussion och avslutning

Moderator, Caroline Mattsson, Trivector. Ställ dina frågor via chatten!

Avslutning, Tobias Malmgren, Trafikverket

Välkommen!

Det går bra att dela denna inbjudan.

Vid frågor, kontakta tobias.malmgren@trafikverket.se