Trafiksäkerhet – för vem? Jämställdhet och lokalt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg

12 november 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Trafiksäkerheten är inte jämnt fördelad. Kvinnor och män är olika utsatta för olyckor och skador, särskilt som oskyddade trafikanter. Men är kvinnors och mäns förutsättningar adresserade i lika stor utsträckning i trafiksäkerhetsarbetet? Vad kan olika aktörer göra för att bättre integrera ett jämställdhetsperspektiv i trafiksäkerheten?

På detta webbinarium belyser Nätverket jämställdhet i transportsektorn jämställdheten i lokalt trafiksäkerhetsarbete med Göteborg som utgångspunkt. Vi sätter trafiksäkerhet som en del av hållbarheten tillsammans med miljö, hälsa, jämställdhet och jämlikhet.

Vi kommer att få två föredrag:

  • Vem är mest utsatt i trafiken? Vem är det som får åtgärder?
    Hanna Wennberg från Trivector ger slutsatser och rekommendationer från ett nyligen avslutat forskningsprojekt som satt genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och på trafiksäkerhetsarbetet i kommuner.
  • Mer jämställdhetsfokus i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet?
    Suzanne Andersson och Annika Nilsson från Göteborgs Stad berättar om hur trafikkontoret arbetar med att ta ett nytag kring deras trafiksäkerhetsarbete med särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Kommer jämställdheten att få ta plats i den nya inriktningen?

Därefter blir det panelsamtal med föreläsarna och inbjudna paneldeltagare, Aako Raoofi från Västra Götalandsregionen och Cecilia Friis från NTF, i ett reflekterande samtal om hur vi får in ett jämställdhetsperspektiv i trafiksäkerhetsarbetet och vad olika aktörer kan göra där.