Vi ses på Transportforum 2020

8-9 januari
Hållbara transporter
Linköping

Transportforum, som går av stapeln 8-9 januari i Linköping, är Nordens största årliga konferens inom transportområdet. Temat för årets inledande session på Transportforum är: Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället.

Trivector på Transportforum

Just nu pågår förberedelserna för fullt inför vårt deltagande. Vi kommer som vanligt vara på plats och dela med oss av vår kunskap inom en rad olika områden. I år bjuder vi på 18 olika föredrag, modererar tre sessioner och är dessutom medförfattare till fyra olika föredrag. Vi pratar bland annat om attityder och beteenden, mobilitetstjänster, makt, planering och fördelning, cykling, kollektivtrafik, elektrifiering och mycket mer.

Kom gärna och lyssna på oss, eller hälsa på oss i vår monter (nr 37)!

Våra föredrag

ONSDAG 8 JANUARI

600 färre bilar per dag – effekter av grön resplan vid Universitetssjukhuset i Linköping
Session: Attityder och beteenden i omställningen
Tid: 13.15-14.45
Föredragshållare: Pernilla Hyllenius

Uppföljning och revision av tillgängligheten i Sveriges kommuner
Session: Tillgänglig kollektivtrafik? Kunskap och erfarenheter kring funktionshinder i kollektivtrafiken
Tid: 13.15-14.45
Föredragshållare: Hanna Wennberg

Potentialstudie för arbetspendling med cykel i Stockholms län
Session: Prognos och potential för ökad cykling
Tid: 13.15-14.45
Föredragshållare: Astrid Michielsen

Den koldioxidsnåla platsen – helhetsgrepp för vår livstils klimatpåverkan
Session: Mobilitetstjänster och parkering
Tid: 15.30-17.00
Föredragshållare: Caroline Mattsson

Effektivisering och samverkan mellan anropsstyrd trafik och linjetrafik
Session: Framtidens kollektivtrafik – exempel på utmaningar och lösningar
Tid: 15.30-17.00
Föredragshållare: Mats Améen

Hinder och möjligheter för att bygga bostäder med parkeringstal noll – Erfarenheter från Innovationsprojektet Mobo
Session: Planering för omställning av transportsektorn
Tid: 15.30-17.00
Föredragshållare: Paulina Soliman

Rättvisa vs. effektivitet – hur säkrar vi acceptansen för en tuff omställning av transportsystemet?
Session: Planering för omställning av transportsektorn
Tid: 15.30-17.00
Medverkande författare: Lena Smidfelt Rosqvist

Måluppfyllelse för miljömål i nationell transportplanering
Session: Planering för omställning av transportsektorn
Tid: 15.30-17.00
Medverkande författare: Malin Mårtensson

TORSDAG 9 JANUARI

Visar app-insamlad data på andra resvanor än traditionella rvuer? Exempel från bl.a. Gävle.
Session: Data och modeller för transportplanering
Tid: 09.00-10.00
Föredragshållare: Lovisa Indebetou

MM-koncept för hållbar arbetspendling
Session:
Arbetsresor och ny mobilitet
Tid: 09.00-10.30
Föredragshållare: Nina Hvitlock

Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten
Session: Kvinnor och män i trafiken – är män mer skyddade än kvinnor?
Tid: 09.00-10.30
Föredragshållare: Hanna Wennberg

Smart mobilitet – kommunerna och regionernas roll
Session: Digitalisering och mobilitet
Tid: 09.00-10.30
Föredragshållare: Christer Ljungberg

Stor potential för elektrifiering av Malmös citylogistik
Session: Potential för godstransporters energieffektivitet?
Tid: 11.00-12.30
Föredragshållare: Freddy Larsson

Mobility as a service för nya bostäder – hur skapas bäst förutsättningar för minskat bilinnehav?
Session: Fastighetsägarens roll för hållbara transporter
Tid: 11.00-12.30
Föredragshållare: Björn Wendle

Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i regioner och kommuner?
Session:
Makt, planering och fördelning
Tid: 11.00-12.30
Föredragshållare: Emma Lund

Hastighetsbegränsningar på cykelbana – acceptans, konsekvenser och lagstiftning. Med cykelsignaler som case
Session: Utformning och kapacitet för cykling
Tid: 11.00-12.30
Föredragshållare: Erik Stigell

Betydelsen av kvinnlig representation, maskuliniteter och femininiteter i hållbar lokal transportpolitik
Session: Makt, planering och fördelning
Tid: 11.00-12.30
Föredragshållare: Christian Dymén

Hur påverkar normer och diskurser miljömålens genomslag i beslut inom transport- och samhällsplanering?
Session: Makt, planering och fördelning
Tid: 11.00-12.30
Medverkande författare: Christian Dymén och Emma Lund

Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
Session: Betydelse av läge och tillgänglighet i staden
Tid: 14.00-15.30
Föredragshållare: Emeli Adell

Leder målstyrningen till mer handling för trafiksäkerhet?
Session: Nollvisionen och andra hållbarhetsmål – lösningskonflikt och möjligheter
Tid: 14.00-15.30
Föredragshållare: Hanna Wennberg

Social nyttobedömning för investeringar i kollektivtrafik – att förstå socialt kapital utifrån case ”Akalla-Barkarby”
Session: Social hållbarhet och jämställdhet i trafik och transport
Tid: 14.00-15.30
Föredragshållare: Christian Dymén

Framtidens taxi – Nya fordon och tjänster vänder upp och ner på taxibranschen
Session: Hur reser vi i framtiden?
Tid: 14.00-15.30
Föredragshållare: Christian Fredricsson

Våra medarbetare modererar dessutom följande sessioner:

4.7 – Social hållbarhet och jämställdhet i trafik och transport

Moderator: Lena Smidfelt Rosqvist

2.6 – Planering för omställning av transportsektorn

Moderator: Lena Smidfelt Rosqvist

4.2 – Aktiv rörelse i staden

Moderator: Erik Stigell

Vi ser fram emot att träffas!

Mer information

Ta del av hela Transportforums program