Transportforum

13-14 januari
Hållbara transporter

Transportforum ställer om! Med tanke på den osäkerhet som råder kring covid-19 har det beslutats att göra ett försök att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. På så sätt görs senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner.

Vi kommer som vanligt att delta på Transportforum. 15 bidrag till föredrag har lämnats in och vi ser nu fram emot att se hur många av våra intressanta ämnen som får lyftas på Transportforum 2021.

Hur konferensen kommer att se ut och hur många dagar den kommer att bestå av är inte klart i nuläget. Mer information om omställningen av Transportforum 2021 kommer att publiceras på Transportforums webbplats.