Verksamhetsutveckling för en digital och föränderlig värld

26 november 2020
Verksamhetsutveckling

Omvandlingstrycket på verksamheter är stort. Välbekanta trender som digitalisering, global konkurrens och kunder med större krav och makt än någonsin ligger bakom.

De framsynta vänder hot till möjlighet och möter kunderna med helt nya sätt att skapa värde. Nya erbjudanden som utgår ifrån vad som är möjligt och behövs snarare än det som efterfrågas förändrar spelplanen för bransch efter bransch.

Medan vi vet en hel del om vad framtiden kräver av verksamheter, så är det inte lika tydligt vad som då krävs av verksamhetsutvecklingen. En snabbare värld kräver också nya sätt att förhålla sig till och genomföra förbättring och förändring. Synsätt och metoder behöver kompletteras och ibland förändras. Framtidens verksamhetsutveckling behövs nu och är delvis redan här.

I det här seminariet diskuteras bland annat:

  • Varför verksamhetens utmaningar ställer nya krav på verksamhetsutvecklingen
  • Att verksamhetsutvecklingen i ännu högre grad måste ta utgångspunkt i kunder och omvärld
  • Hur verksamhetsutvecklingen kan bidra till att ge verksamheten agila egenskaper
  • Varför digitaliseringstrategier behöver ersättas av digitala strategier
  • Vad som behöver prägla verksamhetsutvecklingen för att den ska vara i samklang med nutiden

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls av Anders Ljungberg, VD på Trivector LogiQ.