Webbinarium: Engagera alla i processorientering

11 juni 2020
Verksamhetsutveckling

Engagera alla och lyckas bättre med verksamhetens processorientering. I de flesta verksamheter pågår processorientering, även om det inte alltid kallas så. Till målbilden hör ett kunddrivet, effektivt och engagerat samarbete över organisationsgränser.

Det är många verksamheter som inte uppnår denna målbild utan fastnar i den funktionsorienterade verksamhetens tröghet och oförmåga att respondera på en föränderlig omvärld. Nedärvda traditioner frontalkrockar med ambitionen att bli mer effektiv, kundorienterad, agil och engagerande.

På webbinariet får du exempelvis höra om:

  • Varför processorientering är högaktuellt
  • Framgångsfaktorer för processorientering
  • Avgörande förutsättningar och steg för att processorientera verksamheten
  • Processorienterat medarbetarskap och ledarskap
  • Betydelsen av att brett sprida förståelse och engagemang

Välkommen till ett webbinarium baserat på boken Våga vinn – processorientering för alla

Om boken

Paradigmskifte förutsätter gemensamma utgångspunkter. Processorientering förutsätter varje medarbetares förståelse och delaktighet. Boken ”Våga vinn – processorientering för alla” tar utgångspunkt i just detta behov. Boken är skriven av Anders Ljungberg och Everth Larsson och vänder sig till alla medarbetare d.v.s. de som arbetar i processerna och både påverkas och behöver delta i förändringsarbetet.

Praktisk information

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds via Zoom som du kan ansluta till via programmet ”Zoomlauncher”. Vi använder oss av Zooms uppdaterade version där de uppmärksammade sårbarheterna ska vara åtgärdade, den nya versionen innehåller bland annat kryptering. Vi följer även uttalade säkerhetsåtgärder och rekommendationer från Cert.se. Om du inte kan eller får installera programmet kan du ansluta via webbläsaren. Länk till webbinariet med medföljande lösenord samt mer information om hur du ansluter till webbinariet skickas ut den 10 juni. Under webbinariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och delta i chattsamtal.

Webbinariet är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.