Webbinarium: Hållbara godstransporter – vad är städernas roll?

17 september
Hållbara transporter
Lund

Evenemanget har redan genomförts.

Godstransporter är en förutsättning för dagens höga levnadsstandard och levande städer. Ett flertal trender, såsom förtätning av våra städer och en kraftigt ökande E-handel, gör godstransporter än mer relevanta att arbeta med.

Samtidigt skapar godstransporter mycket tung trafik, vilket ger utmaningar kopplat till klimatpåverkan, luftföroreningar, buller, trafiksäkerhet och städers attraktivitet.

Pernilla Hyllenius Mattisson (Affärsområdesansvarig, Verksamheters transporter) och Hannes Englesson (Ämnesområdesansvarig, godstransporter) berättar om vad som kan göras inom offentlig och privat sektor för att godstransporter ska bli mer hållbara.

Vi bjuder på kunskap om:

  • Nytta och utmaningar med godstrafik
  • Trender och prognoser inom godstrafik
  • Hur städer och kommuner kan arbeta med godstransporter
  • Vad kan transportbranschen göra? Vad är transportköparnas roll?

Praktisk information

Tid: Tisdag 17 september kl.10-11.

Plats: Observera att webbinariet endast sänds via länk från Lund. Du ska alltså inte komma till vårt kontor i Lund, utan endast lyssna via länk som skickas ut dagen innan webbinariet den 17/9.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners. 

Skicka gärna vidare inbjudan och tipsa en kollega!