Webbinarium: Planera för mobilitet istället för parkering. Vad krävs för att snabba på övergången?

12 juni
Hållbara transporter

Vi börjar bli redo. Många exploateringsprojekt med hållbar mobilitet som en hörnsten pågår, inte minst genom införande av mobilitetstjänster som delade fordon. Utvecklingen av tekniska lösningar och medvetenheten om fördelarna med ett ökat hållbart resande skapar dessutom grundförutsättningarna som behövs.

Men omställningen från att planera för parkering till att planera för mobilitet går fortfarande för långsamt, juridik och lagstiftning lyfts ofta fram som några av hindren. Vilka lösningar finns för att komma framåt?

Regeringen har nu beslutat om tilläggsdirektiv (Dir 2020:15) till ”Utredningen Samordning för bostadsbyggande” (Fi N 2017:08) där förslagen i betänkandet tas vidare. I tilläggsuppdraget ingår också att se över om kommuner i vissa fall ska kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt. Uppdraget avser exempelvis att utreda förslag på revidering av Plan- och bygglagen (PBL)  för att stärka planeringen av hållbara transporter. Vilka arbetssätt finns idag och hur kan vi jobba mer effektivt med hållbart resande om kravet på yta för parkering förändras i PBL?

Vi bjuder fredagen den 12 juni kl.10-11 in till ett kostnadsfritt webbinarium där vi diskuterar vidare frågan och lyfter fram spännande exempel som vi har arbetat med de senaste åren. Framtidens mobilitetslösningar bygger på att fler vågar testa nya lösningar och bidrar till utvecklingen, därför vill vi sprida vår erfarenhet till så många som möjligt.

Presentatörer:

Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling på Trivector Traffic. Malin har arbetat i 15 år med hållbara transporter.
Rasmus Sundberg, Fokusområdesansvarig Parkering på Trivector Traffic. Rasmus har arbetat i 8 år med fokus på mobilitet och parkering

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi kommer skicka länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina medarbetare om webbinariet!

Klimatår 2020!

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Vi sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?

Mer om klimatåret 2020 >>