Webbinarium: Planera för mobilitet istället för parkering. Vad krävs för att snabba på övergången?

12 juni 2020
Hållbara transporter

Vi börjar bli redo. Många exploateringsprojekt med hållbar mobilitet som en hörnsten pågår, inte minst genom införande av mobilitetstjänster som delade fordon. Utvecklingen av tekniska lösningar och medvetenheten om fördelarna med ett ökat hållbart resande skapar dessutom grundförutsättningarna som behövs.

Men omställningen från att planera för parkering till att planera för mobilitet går fortfarande för långsamt, juridik och lagstiftning lyfts ofta fram som några av hindren. Vilka lösningar finns för att komma framåt?

Regeringen har nu beslutat om tilläggsdirektiv (Dir 2020:15) till ”Utredningen Samordning för bostadsbyggande” (Fi N 2017:08) där förslagen i betänkandet tas vidare. I tilläggsuppdraget ingår också att se över om kommuner i vissa fall ska kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på annat sätt. Uppdraget avser exempelvis att utreda förslag på revidering av Plan- och bygglagen (PBL)  för att stärka planeringen av hållbara transporter. Vilka arbetssätt finns idag och hur kan vi jobba mer effektivt med hållbart resande om kravet på yta för parkering förändras i PBL?

Vi bjuder fredagen den 12 juni kl.10-11 in till ett kostnadsfritt webbinarium där vi diskuterar vidare frågan och lyfter fram spännande exempel som vi har arbetat med de senaste åren. Framtidens mobilitetslösningar bygger på att fler vågar testa nya lösningar och bidrar till utvecklingen, därför vill vi sprida vår erfarenhet till så många som möjligt.

Presentatörer:

Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling på Trivector Traffic. Malin har arbetat i 15 år med hållbara transporter.
Rasmus Sundberg, Fokusområdesansvarig Parkering på Trivector Traffic. Rasmus har arbetat i 8 år med fokus på mobilitet och parkering

Inspelning av webbinariet >>

Svar på några av frågorna som vi inte hann besvara på webbinariet

Det framgick tydligt i chatten till detta webbinarium att utveckling från parkering till mobilitet är en väldigt aktuell fråga och att det finns ett stort intresse kring att diskutera hur det kan ske. Många påtalar att det är mycket komplext, vilket Rasmus Sundberg och Malin Gibrand håller med om, det finns ingen lösning som fungerar överallt. Dock finns det i kommentarerna några nycklar som nämns vid upprepade tillfällen, exempelvis att samverka och samarbeta i en högre utsträckning idag, att synliggöra kostnader och att i högre utsträckning arbeta med befintlig bebyggelse. Någon skrev allas ansvar är ingens ansvar, men för att lyckas med denna omställning behöver vi nog ge oss tusan på att allas ansvar också blir allas ansvar för det är vi tillsammans som ska leva och må bra i våra städer. Ur perspektivet omställning för klimat tror vi också att vi måste våga kasta oss handlöst ut genom storskaliga piloter, för med dagens omställningstakt tar det mycket lång tid att nå en hållbar mobilitet.

Några av de förtydliganden som efterfrågades:

Kostnad för bilparkering: Det exempel som visas är inte från en publicerad rapport utan en räkneövning vi gjorde för att bedöma konsekvenser av en mycket dyr parkeringsanläggning. Den höga kostnaden grundar sig i en mycket hög anläggningskostnad. Men i Malmös P-norm finns samma siffra omnämnd men då är också markpriset beaktat. Siffrorna är extremfall men att en nybyggd garageanläggning skulle behöva ta ut en månadskostnad på flera tusen för att bära sig själv är inte ovanligt.

Är det hyresrätter eller bostadsrätter i projektet MoBo I:

I delprojektet i Mo-bo där man hade räknat på kostnader så var det bostadsrätter, men Mo-Bo projektet har även andra delprojekt som omfattar hyresrätter. Mer om MoBo >>

Det är fokus på tät stad, hur göra i mindre städer/tätorter?

Behovet av bil kan vara större i mindre städer med ett lägre kollektivtrafikutbud. Med det sagt tror vi att det på samma sätt som i större städer ändå går att göra en effektivisering och procentuell förändring av resandet som är likvärdig målsättningarna i större städer. En genomgående kommentar till webbinariet är att det är komplext, men nödvändigt att samverka. I mindre städer kan det ibland rent av vara lättare att finna gemensamma lösningar och få överblick då antalet parter med rådighet över parkering är mycket färre. Ett effektivare nyttjande av befintliga ytor för bilparkering ska inte behöva styras av hur stor staden är.

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi kommer skicka länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina medarbetare om webbinariet!

Klimatår 2020!

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Vi sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?

Mer om klimatåret 2020 >>