2020 blir klimatår – nu är det bråttom!

2020-01-15
Hållbara transporter
Klimat
Samhällsplanering

Som alla vet börjar det bli bråttom att nå de klimatmål som världens länder enades om i Paris 2015. I Sverige har vi dessutom egna tuffare mål. Inom transportområdet ska vi minska klimatutsläppen med 70 % till 2030. Dit är det bara 10 år.

Klimatår

Vi på Trivector har sedan många år ett tydligt hållbarhetsfokus. Det gäller såväl de uppdrag som vi arbetar med, som vårt eget interna arbete. Med tanke på att utvecklingen i stort går alldeles för långsamt när det gäller att minska klimatutsläppen, har vi gjort 2020 till ett klimatår.

Lyfter klimatfrågan i alla uppdrag

Det betyder att vi ännu mer kommer att lyfta klimatfrågan i alla våra uppdrag, och hjälpa våra kunder att bidra till minskning av utsläppen. Vi kommer också att bjuda på mer kunskap i olika sammanhang, via exempelvis konferenser, seminarier, webbinarier och sociala medier. Det finns en medvetenhet hos alla medarbetare om detta, och vi har ett stort antal experter inom området, med olika utgångspunkter.

Alla organisationer måste öka sitt arbete med frågan. Det gäller både politiker, och den offentliga sektorn, men också företag. Vill du ha hjälp så hör av dig!

Konsulttjänster inom hållbara transporter
Forskning inom hållbara transporter
Utbildning inom hållbara transporter
Events med hållbarhetskoppling.