5 tips för effektiva resvaneundersökningar

2022-03-08
Hållbara transporter
resvanor

Hur har pandemin förändrat våra resvanor? Det funderar många kommuner över idag. Flera kommuner planerar därför att göra resvaneundersökningar i år. Hur gör man då på bästa sätt sin resvaneundersökning? Våra experter ger sina bästa tips för effektiva resvanundersökningar..

Travelvu heatmapp - skapad genom en appbaserad resvaneundersökning

Resvaneundersökningar ger en bild av hur människor färdas i t.ex. en kommun eller region. Informationen kan användas som underlag till trafikplanering, som underlag till MM-kampanjer, för att följa upp mål, identifiera åtgärder mm.

Trivector Traffics allra mest erfarna resvaneundersökningsexperter, Lovisa Indebetou (t. v.) och Emeli Adell ger nedan sina bästa tips för att göra riktigt effektiva resvaneundersökningar.

Lovisa Indebetou och Emeli Adell

1. Välj rätt metod

Idag kan intresserade kommuner välja på app-baserad resvaneundersökning eller klassisk pappersbaserad resvaneundersökning. De allra flesta väljer en app-baserad lösning via vårt verktyg TravelVu. App-baserade resvaneundersökningar ger betydligt mer möjligheter för kommunen, där bättre kvalitet och ny typ av data ger insikter som man inte kan få med traditionella metoder. En app-baserad lösning är betydligt smidigare för dem som deltar i studien. Deltagarna får via mobilen hjälp att beskriva hur de reser och behöver bara kontrollera att appen förstått dagens resor rätt. Att resorna loggas automatiskt innebär att restider och reslängder blir mer korrekta och man slipper problemet med att deltagarna glömmer bort korta resor, vilket är vanligt i pappersenkäter. Med appen samlas även data för fler resdagar (ofta 7 eller 14 dagar), vilket gör att man kan förstå hur en person varierar sitt resande.

2. Se resvägarna

Analyser av TravelVu-data kan visa allt som den traditionella pappersenkäten gör, men den kan också visa på färdvägarna, det vill säga var olika färdmedel används. Denna typ av data kan till exempel användas till att förstå exponering i trafiksäkerhetssammanhang (något som framför allt för oskyddade trafikanter är svårt att beräkna), beräkna verklighetsbaserade restidskvoter eller genhetskvoter. Eftersom det även finns information om hastigheter kan data till exempel också användas till framkomlighetsanalyser för cyklister, dvs identifiera var flaskhalsarna finns.

3. Välj april eller oktober

Gör man bara resvaneundersökningar en gång om året eller mer sällan bör man välja en representativ månad, det brukar vara april och oktober. Då är andelen cyklister som mest genomsnittlig över året. Det är också lämpligt att undvika veckor med helgdagar och lov. Har man möjlighet är det naturligtvis önskvärt att få information även under sommar och vinter, men det vanligaste är att man inte gör resvaneundersökningar flera gånger under året.

4. Satsa klokt, satsa på marknadsföringen

Vi kan se att de kommuner som lägger stor kraft på att marknadsföra sin resvaneundersökning får fler att vara med i undersökningen. Det kan vara marknadsföring via sociala medier, lokaltidning eller lokal-TV. Deltagare kan värvas genom slumpmässigt urval eller crowd sourcing, dvs att försöka nå så många intresserade som möjligt. Urvalsmetoden spelar i praktiken inte så stor roll. När data har viktats med hänsyn till kön och ålder brukar resvanorna vara likvärdiga.

Fundera också på hur mycket ni vill och kan göra själva. Ju mer ni väljer att göra själva, desto lägre prislapp får er resvaneundersökning. Gör man resvaneundersökningar med TravelVu så ingår ett webbaserat verktyg, TravelViewer som stöttar både i datainsamling, viktning och analyser. Men ni kan förstås också lägga hela projektet på Trivector, och vi levererar som alltid med hög kvalitet.

5. Använd informationen ni samlat in!

Nyttan av att samla in data kommer när ni använder den. Om man vill kan man fortsätta använda analysverktyget TravelViewer även efter datainsamlingen och de grundläggande analyserna. Genom TravelViewer kan ni göra analyser på datamaterialet, utan att själva behöva hantera personuppgifter med allt det innebär. Genom TravelViewer kan resvaneundersökningen användas som ett uppslagsverk för information istället för, eller som komplement till, den traditionella rapporten.

Mer information

Vill du veta mer om resvaneundersökningar, TravelVu eller TravelViewer, kontakta Lovisa Indebetou, 010-456 56 05 eller Emeli Adell, 010-456 56 56 22.
Läs mer om resvanor.