Bli en stjärna på hållbara transporter

2017-08-30
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Stadsutveckling
Verksamheters transporter

Behöver du ny inspiration och kunskap inför höstens projekt? I höst erbjuder vi flera olika kurser inom hållbara transporter där du får inspiration, givande diskussioner och konkreta färdigheter som kan tillämpas direkt när du lämnar kursen.

Höstens kurser:

Planering för attraktiv och effektiv kollektivtrafik 
13 september, Göteborg

Utbildning i trafikstrategier (TRAST)
27 september, Stockholm

Trafikanalys med Capcal 
11-12 oktober, Stockholm

Mobility Management 3.0 
17 oktober, Stockholm

Sumo – för utvärdering av mobilitetsprojekt
18 oktober, Stockholm

Buller Väg 
18 oktober, Lund

Buller Tåg
19 oktober, Lund

Modern spårvägsutformning
26 oktober, Stockholm

Parkering i en attraktiv stad – för kommuner 
26 oktober, Göteborg

Mer information

Läs mer om våra aktuella kurser och anmäl dig>>

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.