Blir transportsystemet nånsin jämställt? – Nytt poddavsnitt

2017-12-19
Hållbara transporter
Social hållbarhet

En livepodd om jämställdhet och transporter. Studier visar att män och kvinnor gör olika färdmedelsval och reser olika långt. Hur ser vi då till så att män och kvinnor får lika stor makt över sina egna transportval.

Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Detsamma gäller män och kvinnors makt över sina egna transportval och att mäns och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och väga lika tungt. Samtidigt visar forskningsstudier och resvaneundersökningar att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster, både när det gäller färdmedelsval och längden på resorna. Man kan därför fråga sig – blir transportsystemet nånsin jämställt?

Caroline Ljungberg diskuterar frågorna tillsammans med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors årliga julglögg på kontoret i Lund den 18 december.

Med i panelen finns:

  • Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
  • Christian Dymén, forskare, Trivector
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef, Trivector

Lyssna på Esplanad, avsnitt 13: Blir transportsystemet nånsin jämställt?

 

Läs mer om jämställdhet och jämlikhet i transportsystemet.