Cykelinnovationer som kan leda till systemförändringar

2018-06-29
Hållbara transporter
Innovation
Stadsutveckling

Cykling anses fortfarande inte vara ett seriöst transportslag i många europeiska länder. Åratal av transportplanering till fördel för biltrafik har skapat stadsrum och infrastruktur där det är svårt för cyklisten att få plats. I ett projekt som löpt det senaste året har cykelexperter från tre ledande cykelstäder i Europa samlats för att diskutera och samla erfarenhet kring hur man löser detta. Tillsammans har experterna från Utrecht regionen, Köpenhamns kommun och Malmö Stad identifierat cykelinnovationer som kan fungera i andra städer.

cykelverkstad

Cykelskola, cykelkök och regionalt cykelnätverk – är det innovationer?

En cykelinnovation är inte nödvändigtvis en smart pryl du sätter på din cykel. Cykelinnovationer som kan generera en systemförändring i detta projektet är åtgärder som:

  • Är nya på platsen de ska implementeras
  • Har syftet att öka andelen cykelresor i relation till andra transportslag
  • Bidrar till en systemförändring i myndigheterna

Detta innebär att en antagen och implementerad åtgärd eller koncept på en plats kan vara en innovation på en annan. Genom att öka cykelandelen, bidrar innovationerna till att nå EUs klimatmål. Detta var ett fokus i projektet vilket var delfinansierat av Climate-KIC (av European Institute of Innovation & Technology).

Innovationer som kan spridas och stödja systemförändring

Förutom det viktiga kunskapsutbytet som kom ut av workshoparna och studiebesöken, så beskrevs 3 innovationer från varje region så att kunskapen ska kunna spridas och stödja en systemförändring på europeisk nivå.

Bland de totalt 9 innovationerna fanns;

  • Cykelgator. Denna nederländska infrastruktur innebär gator där bilarna är gäster och har väjningsplikt gentemot cyklister. De är mycket populära hos sina svenska kollegor och övervägs nu att implementeras i både Malmö och Köpenhamn.
  • Cykelkök. I Malmö kommun har man, med sin starka anda av sociala engagemang, låtit en gammal industrilokal formas om av en medarbetare med kulturellt driv. Detta har resulterat i en plats där gräsrotsrörelser kan verka och där numera cykelköket huserar i källaren. Där kan man både få använda de gemensamma verktygen, gå cykelmeckarkurser eller bara hänga.
  • Supercykelstier. Det danska regionala cykelnätverket har växt sig till att bli synlig i hela Köpenhamnsregionen. Genom att sammanlänka och förbättra cykelnät ända från stan ut till byar runt Köpenhamn har man skapat ett seriöst alternativ till de som pendlar något längre sträckor.

Allt kokar egentligen ner till att göra cykling till ett seriöst och attraktivt alternativ som sedan också används. Det som får cyklingen att öka i en stad beror på rådande infrastruktur och trafiknormer, generell politisk ambition men också ofta på rätt tajming.

Mer information

Läs mer om varje innovation för att lära dig mer om framgångsfaktorer och barriärer för varje enskild.

Tveka inte att ta kontakt med Malin Mårtensson, 010-456 56 35 om du vill veta mer!

 

EIT Climate KIC med flagga