Cyklist i Göteborg? Forskningen behöver dig

2017-09-11
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Vill du bidra med värdefull information om cykling och cykeltrafik i vardagslivet? Samla cykeldata är ett forskningsprojekt för att lära mer om cyklisters beteende, var de cyklar, hur fort och när. Insamlad data kan sedan användas som underlag vid planeringen av framtidens samhälle.

Syftet med forskningsprojektet Samla cykeldata är att testa att samla in stora mängder data om cykling i ett begränsat geografiskt område med flera olika mobiltelefonapplikationer. Testet ska sedan utvärderas för att se om detta kan vara ett bra komplement till resvaneundersökningar och flödesmätningar. Metoden bygger helt på frivilligt deltagande.

Projektet finansieras av Trafikverket och genomförs av konsultföretaget Trivector i samarbete med Göteborgs stad och Cykelfrämjandet.

Söker vardagscyklister

Alla som cyklar minst en gång i veckan kan delta i projektet. Vi är intresserade av att samla in vardagsresor, alltså inte bara motionscykling utan framförallt dig som cyklar till arbetet, mataffären eller fotbollsträningen. Du behöver inte bo i Göteborg men vi vill att du ska cykla där.

Projektet kommer att genomföras under september-oktober 2017. Häng med! Donera cykeldata!

Mer information

Vill du veta mer om Samla cykeldata, kontakta Annika Nilsson, 010-456 56 47 eller Erik Stigell, 010-456 56 79.