Dags att söka till SUMPs UPs utbildningsprogram

2018-03-12
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Vill din kommun vara med och stödja utvecklingen av verktyg för en hållbar mobilitetsplan för städer? Vill du vara med och lära dig mer om processerna bakom planen? Då ska du söka till nästa omgång av SUMP Learning Programme (SLP).

torg med spårvagn

Sump (Sustainable urban mobility plan) är EU:s guide för städer som arbetar med transportsystemets utveckling på lokal nivå.

Upp till 40 städer och regioner från hela EU har möjlighet att vara med i SLP 3 och 4 som startar i september och december 2018. De deltagande organisationerna kommer tillsammans bilda den andra expert-gruppen med SUMP-städer.

Både SLP 3 och 4 kommer att fokusera på utvecklingsprocessen. I programmet ingår inte bara att lära sig mer om SUMP-konceptet – angreppssätt, verktyg och metod. Här finns också utrymme för kunskapsöverföring, test och bedömning.

SUMPs UP söker dig som arbetar med mobilitets och transportfrågor och är verksam inom lokal eller regional transportplanering  samt har erfarenhet av hållbar mobilitetsplanering. De som just nu utvecklar sin första SUMP är också välkomna att söka.

Sista dag för ansökan är 8 april kl 18.00. Se information om utlysningen samt formulär för ansökan.

Trivector är projektpartner och WP-ledare i SUMPs-Up och ansvarar bland annat för att utveckla stöd och verktyg för arbetet med trafikstrategier anpassade till kommunens erfarenhet och förutsättningar.

Mer information

Läs mer om SUMP.

Har du frågor kring utlysningen, vänd dig till helpdesk@sumps-up.eu.