Delta i studie om europeiska städers behov när det gäller trafikstrategier

2017-01-31
Hållbara transporter
Stadsutveckling

Hur är läget med kommunens trafikstrategi? Delta i en studie om europeiska städers behov inom Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) – eller ”trafikstrategier” som vi säger på svenska. Studien genomförs inom EU-projektet SUMPs-Up där Trivector är partner.

De kommuner som deltar i studien har chans att vinna en fri resa till SUMP-konferensen som arrangeras av Eltis i Dubrovnik i mars.

Läs mer om projektet

Svara på enkäten.

Mer information

Vill du veta mer om studien, kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

Prenumerera Följ Trivector Traffic på LinkedIn.