Det går att elektrifiera citydistributionen

2019-05-17
Hållbara transporter
Klimat
Verksamheters transporter

Kan dagens teknik inom batterielektriska lastbilar leva upp till de krav som åkerier ställer på sina lastbilar och därmed bidra till att uppnå de drastiska utsläppsminskningar som Parisavtalet kräver. Ett aktuellt examensarbete visar att det kan gå, åtminstone i lokal trafik.

lastbil på väg

Freddy Larsson, student på Ekosystemteknik på LTH har i sitt examensarbete undersökt tre konventionella diesellastbilar hos ett åkeriföretag i Malmö stad, en tung lastbil och två lätta lastbilar. Lastbilarna utrustades med GPS-enheter så att deras plats och hastighet under varje sekund kunde samlas in under 6 dagar. I ett simuleringsprogram ställdes en lastbilsmodell upp för att efterlikna diesellastbilarna fast med en elektrisk motor och batteri istället för en dieselmotor.

Uppskattade energiförbrukningen som om de varit elektriska

Genom att få denna lastbilsmodell att köra likt de insamlade hastighetskurvorna kunde energiförbrukningen uppskattas för de tre lastbilarna som om de varit elektriska. Resultatet från dessa beräkningar visade att en stor del av den lastbilstrafik som undersöktes var möjlig att genomföra med batterielektriska lastbilar utan att behöva laddas innan dagens slut. Med stor del regional trafik blev det dock mer problematiskt.

Slutsatsen från detta arbete är att det finns goda möjligheter att med dagens teknik köra stadstrafik som innehåller lokala turer med en batterielektrisk lastbil utan att ladda innan dagens slut. Kan lastbilarna laddas under dagen, då lastbilarna redan befinner sig i depå, blir det möjligt att köra en större andel lokal trafik utanför staden. Kan lastbilarna dessutom snabbladdas ute under sin rutt, så ökas räckvidden ytterligare.

Emissionfria transporter i lokal lastbilstrafik

Den tillgängliga tekniken tillåter därmed en introduktion av emissionfria transporter i form av batterielektriska lastbilar på en betydande del av det undersökta åkeriföretagets verksamhet. Det skulle därför kunna vara en väg att gå för företaget för att bidra till att klimatmålen nås. Resultatet tyder på att även andra åkeriföretag, med en stor andel stadskörning och en del lokal körning på motorväg, har möjligheter att minska sina utsläpp med dagens teknik och bibehållna körmönster.

Mer information

Läs hela examensarbetet, läs kortversionen 
eller kontakta Freddy Larsson, 010-456 56 38. Freddy arbetar sedan 8/4 på Trivector Traffic i Lund.