EC2B lanserar egen programvara med uppkopplade digitala lås

2022-10-05
Hållbara transporter
mobilitetstjänster

Nu lanserar EC2B sin egen programvara med tillhörande app, som gör det enklare för fler att resa hållbart genom att dela fordon med varandra. Det blir enklare att söka, boka och betala för den mobilitetstjänst som kunderna efterfrågar. Dessutom har EC2B skrivit kontrakt med flera nya kunder runtom i landet.

Ny programvara

EC2B lanserade sin digitala tjänst redan 2019 och har nu tagit steget att bygga sin egen mjukvara. Under våren 2022 köptes en MaaS-plattform, som nu har utvecklats till en egen plattform för EC2B:s digitala tjänst.

I grunden finns fortfarande möjlighet till bokning av hållbara transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och bilpool, hyrbil samt annan mikromobilitet. Utbudet av tjänster kommer öka stadigt under det kommande året.

”Nu har vi själva möjlighet att utveckla programvaran vidare för att möta både marknadens, våra partners men framför allt våra användares behov”, säger Lennart Persson, VD, EC2B.

Unika digitala uppkopplade cykellås

EC2B är först med denna generation digitala lås i Skandinavien, vilket gör tjänsten helt unik. Låsen har dessutom flera funktioner såsom larm och GPS vilket försvårar stöld,

Istället för vanliga lås med nyckel, finns det nu uppkopplade digitala lås i EC2B:s cykelflotta. Cyklisten låser själv upp cykeln med appen.

De smarta låsen, av märket LINKA, låses upp i appen via bluetooth. På så sätt behöver användaren aldrig komma ihåg en nyckel, utan låser och låser upp i sin smartphone.

Avtal med fler fastigheter och företag

Inom kort ska EC2B:s nya tjänst lanseras i fler fastigheter som företaget skrivit avtal med, även där med uppkopplade och smarta LINKA-lås.

”I takt med stigande energipriser och en hög inflation ser vi en ökad efterfrågan på cykelpoolstjänster. Att arbeta för högre transporteffektivitet samtidigt som det finns så många tydliga hälsoeffekter av att vi alla cyklar mer är en riktig winwin. ”, säger Lennart.

Vi ser ett ökat intresse också från företag som vill gå från bilförmån till att erbjuda mobilitet som förmån till sina anställda. Det handlar inte enbart om att öka kostnadseffektivitet och hållbart resande utan också om att attrahera nya medarbetare.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Lennart Persson, VD EC2B Mobility AB, lennart@ec2b.se, 010-4565603 eller Caroline Ljungberg Toulson marknadsansvarig på EC2B, caroline@ec2b.se, 010-4565619.

Mer om EC2B