EIT Urban Mobility-KIC främjar innovationer för hållbar mobilitet

2020-10-21
Hållbara transporter

Trivector Traffic går med som nätverkspartner i EIT Urban Mobility-KIC, det senaste initiativet av European Instituite of Innovation and Technologiy (EIT).

Sedan 2019 har EIT Urban Mobility-KIC arbetat med att påverka hur människor tar sig runt i städer, med syftet att göra städerna mer attraktiva att leva i. Genom att låta städerna bli levande experiment (living labs) visar EIT Urban Mobility-KICs medlemmar från industrin och universitet hur innovationer kan lösa mobilitetsrelaterade problem och transportera människor, gods och avfall på ett smartare sätt. (Källa: EIT Urban Mobility-KIC).

– Partnerskapet med EIT Urban Mobility-KIC ger oss intressanta möjligheter att fortsatt aktivt bidra till utveckling av hållbar mobilitet i såväl Sverige som övriga Europa. Vi tror också på ett värdefullt gemensamt lärande som vi kan ta vidare i uppdrag och till våra olika kunder. Säger Malin Mårtensson, konsult hållbara transporter på Trivector.

Vi är sedan tidigare även en aktiv medlem i nätverket EIT Climate-KIC och har bidragit i flera EIT finansierade projekt.

Mer information

Kontakta Malin Mårtensson, malin.martensson@trivector.se, 010-456 56 35