Elcyklingen ökar – aktuell forskning om dess möjligheter och risker

2018-12-12
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Hör Hanna Wennberg, en av våra cykelexperter, berätta om den ökade elcyklingen i Sverige. Hanna berättar om den senaste forskningen kring elcyklar i ett filmat föredrag och i en poddinspelning.

cyklister, fotgängare och en röd buss

Från Tylösandsseminariet kommer ett inspelat föredrag där Hanna Wennberg berättar om den ökade elcyklingen, dess möjligheter och risker.

Hanna medverkar även i  ”Nollvisionens podcast” om ”cykelfaror, brott och straff och vägräcken” (som spelades in i samband med Tylösandseminariet.

 

Mer information

Läs mer om:
Cykling
Hälsa och aktiv mobilitet
Pendela uppmuntrar till el-cykling
Säkerhetsrisker med snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar 

Eller kontakta Hanna Wennberg, 010-456 56 08.

  Hanna Wennberg, trafikforskare på Trivector