Fler resenärer med takttidtabeller och knutpunktstrafik

2017-11-20
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Schweiz har Europas högsta kollektivtrafikresande, den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. Hur gör de? En av de viktigaste förklaringarna är att de har takttrafik med knutpunktsupplägg. Lär dig mer om denna planeringsfilosofi och hur den kan ge framgång i både mindre och större kollektivtrafiksystem.

Gemensamt för de orter och regioner i Europa där kollektivtrafikresandet är högst är att de ofta använder takttidtabeller och knutpunktstrafik. Mats Améen, senior trafikkonsult på Trivector med stort intresse för kollektivtrafik, har skrivit ett white paper som på ett enkelt sätt beskriver upplägget.

Detta white paper beskriver:

  1. Tidtabellen – kärnan i erbjudandet
  2. Schweiziska förebilden
  3. Takttidtabellens tre utvecklingssteg
  4. Möjligheter med taktrafik i knutpunktsupplägg
  5. Begränsningar att se upp med
  6. Rekommendation

Ladda ner pdf-en och lär dig mer om takttrafik.

 

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Mats Améen, 010-456 56 29.

Läs mer om kollektivtrafik med hög kapacitet.