Förbättrat hållbarhetsarbete i kommunerna leder till vassare kommunrankning

2017-03-27
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Stadsutveckling

I dagarna har Sveriges 45 största kommuner fått enkäter med frågor om deras arbete med hållbara transporter. Det är konsultföretaget Trivector som för fjärde året genomför kommunrankningen SHIFT. Syftet är att öka fokus på hållbara transporter genom att visa vilka kommuner som redan kommit långt och lyfta fram goda exempel.

SHIFT 2016 visade att många kommuner förbättrat sina resultat jämfört med föregående år.

–  Det är mycket glädjande. Den höga nivån i förra årets kommunrankning har lett till att vi i år valt att höja nivån avseende arbete i tidiga skeden där vi ser att kommunerna blir allt mer medvetna om vikten av att planera utifrån förutsättningarna att gå, cykla eller åka kollektivt. Vi ser också att kommunerna arbetar mer med mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter genom att förändra resenärers beteenden, och vill därför undersöka mer om vad man arbetar med för typ av aktiviteter inom det området, säger Karin Neergaard, projektledare för SHIFT2017.

Baseras på europeiskt verktyg

SHIFT kommunrankning av hållbara transporter i svenska städer, baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från andra källor, exempelvis STRADA:s databas över olyckor och nationella resvaneundersökningen. Utifrån uppgifterna i de olika källorna tilldelas varje kommun ett visst antal poäng. Den kommun som får högst poäng kommer utses till vinnare av SHIFT 2017. Metoden bygger på EcoMobility SHIFT – ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.

Förra året vann var det Lund var bäst på hållbara transporter i Sverige. Gävle kommun fick ett särskilt hedersomnämnande för sitt arbete med cykelöverfarter. Vilken kommun som vinner SHIFT2017 avslöjas i Almedalen den 5 juli.

Mer information

Vill du veta mer om SHIFT2017, kontakta Alexander Börefelt, 010-456 56 27 eller Karin Neergaard, 010-456 56 16.