Försök med väntyta för vänstersvängande cykeltrafik

2017-05-11
Hållbara transporter
Social hållbarhet
Stadsutveckling

Nu testas en ny utformning för vänstersvängande cykeltrafik i en korsning i Stockholm. Målet är att skapa ökad framkomlighet, säkerhet och trygghet för cykeltrafiken.

Ökad framkomlighet och säkerhet

Den nya utformningen, med en särskild väntyta för cyklister som vill göra ”stora svängen”, ska ge ökad framkomlighet och trygghet för cykeltrafiken. Om försöket blir lyckat är det tänkt att lösningen främst ska användas där vänstersväng idag är förbjuden, och därmed bidra till ökad framkomlighet för cykeltrafiken. Väntytan kan också användas i större korsningar där vänstersväng är tillåten för att ge ett tryggare alternativ för vänstersvängande cykeltrafik.

– Liknande lösningar finns i bruk i andra länder som Danmark och Nederländerna. Vi tror att detta kan vara en pusselbit i att göra cykeln till ett än mer attraktivt färdmedel i våra städer, säger Ulf Eriksson, trafikkonsult på Trivector.

Försöket pågår från maj till oktober

Nya trafiksignaler för cyklisterna är utplacerade i korsningen och väntytor är målade. Försöket pågår från maj till oktober i korsningen Sveavägen/Kungsgatan i Stockholm. Utvärderingen beräknas vara klar i oktober 2017.

Utvärderingen finansieras av Trafikverket och genomförs av Trivector i samarbete med Stockholm stad. Stockholms stad finansierar och bygger den gemensamt framtagna lösningen.

Mer information:

För mer information, kontakta Erik Stigell, 010-456 46 79 och Sara Malm, 010-456 56 71.

Information på Stockholms stads hemsida.

Läs mer om cykeltrafik.