Framtida trafikplaner ignorerar klimatmålen

2021-08-20
Hållbara transporter
Klimat

Ökad energieffektivitet, ökad andel biodrivmedel och fler elfordon har gjort att utsläppen minskat sedan 2010, men eftersom vägtrafiken samtidigt ökat går minskningen av utsläpp inte tillräckligt snabbt.

Bildkälla: Aftonbladet

För att klara den svenska transportsektorns klimatmål behövs ett transportsystem som är anpassat för hållbara resor och transporter.

– Det är bara nio år kvar till 2030. De beslut som fattas nu kommer att ha en avgörande inverkan på om klimatmålen för transportsektorn och på sikt hela målet om ett fossilfritt Sverige kommer att nås, förklarar Emma Lund, fil dr och transportforskare på Trivector.

I dag spelar klimatmålet en begränsad roll vid planering av ny infrastruktur, visar aktuell forskning. Men att fortsätta investera i utbyggd väginfrastruktur med motiveringen att framtidens vägtrafik är fossilfri är en riskfylld strategi sett till begränsningarna i hur mycket biodrivmedel som kan produceras på ett hållbart sätt och takten på elektrifieringen. Det är tydligt att fokus för infrastrukturplaneringen behöver förändras.

I debattartikel i Aftonbladet 9 augusti 2021 skriver vår medarbetare Emma Lund tillsammans med Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lunds universitet och Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, att resurserna som idag satsas på att öka kapaciteten på de svenska vägarna istället behöver användas för att anpassa infrastrukturen för en framtid där bilresandet och lastbilstransporterna minskar och efterfrågan på andra färdmedel ökar.

Det är nu hög tid att Trafikverket och regeringen låter klimatmålen spela en större roll vid planeringen av ny infrastruktur.

Mer information

Ta del av hela debattartikeln

Otydliga mål och gamla beslut hindrar transportsektorns omställning

Hållbara lösningar för klimat, energi och miljö

Välkommen att kontakta Emma Lund, emma.lund@trivector.se