Framtidens kollektivtrafik i glesbygd utreds

2020-09-18
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Tillsammans med DRT Solutions har vi fått ett större uppdrag av Din Tur, Region Västernorrlands anordnare av kollektivtrafik, när det gäller ”Omvänd kollektivtrafik”. Detta är vårt första uppdrag med detta trafikeringskoncept, som vi arbetat med tillsammans med DRT Solutions i över ett år.

Minskat resande och ökade kostnader leder till avveckling av trafikutbud, vilket bidrar till försämrad service för de som bor på landsbygden. Detta kopplar till kollektivtrafikens största utmaning där kostnaderna ökar snabbare än resandet och intäkterna. Samtidigt finns höga ambitioner och en målsättning för branschen att fördubbla kollektivresandet. För att detta ska lyckas måste trafikekonomin förbättras; det måste bli mer resande per satsad skattekrona.

Utmaningen är så stor att hela synen på vad som är en grundläggande kollektivtrafikförsörjning och var resurserna ska satsas behöver förändras. Frågeställningen har ytterligare accentuerats av Coronapandemin; det krävs nya radikala grepp för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken utan att kostnaderna skenar.

DRT Solutions och Trivector har gemensamt tagit fram ett nytt koncept för effektiv samverkan mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik, konceptet kallas ”omvänd kollektivtrafik”.

– Den omvända kollektivtrafiken handlar om att kompletteringstrafiken, dvs anropsstyrd trafik, ​sjukresor och färdtjänst, ändras till att bli kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är ett helt nytt och radikalt grepp för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken på landsbygden utan att kostnaderna skenar, förklarar Mats Améen.

Den utbyggda bastrafiken skapar förutsättningar för att rationalisera den linjelagda kollektivtrafiken. Pengarna som sparas satsas dels på bastrafiken, dels på att göra satsningar i starka stråk, där resandeökningspotentialen är störst.

Mer information

Vill du veta mer om vårt nya koncept för framtidens kollektivtrafik i glesbygd? Välkommen att kontakta vår kollektivtrafikexpert Mats Améen, mats.ameen@trivector.se, 010-456 56 29