Grandseminarium 2019: Framtidens hållbara transporter

2019-11-07
Hållbara transporter
Beteende
digitalisering
Hållbarhet
Innovation
Klimat
mobilitetstjänster
rättvisa
Samhällsplanering
Stadsutveckling
transporter

Den 5 november träffades representanter från det offentliga, näringsliv och akademi på vår heldagskonferens Framtidens hållbara transporter, på Grand Hotel i Lund. I år låg fokus på ett rättvist, innovativt och klimatsmart transportsystem. Vi tror på att vi tillsammans kan förstå och uppnå verklig förändring.

Fler pratar om utmaningarna, men hur får vi förändring tillräckligt snabbt? Samhället står inför stora transportutmaningar. Klimatomställningen måste ske snabbt men går särskilt trögt i transportsystemet. De sociala skillnaderna i tillgänglighet är stora, inte minst mellan stad och land, vilket Po Tidholm visade tydligt på i sin presentation ”Sverigekartan”.

Frågor som lyftes under dagen:

  • Hur kan vi styra mot det hållbara transportsystemet på ett rättvist sätt?
  • Vad betyder digitaliseringen i sammanhanget?
  • Är alla nya mobilitetstjänster bra?
  • Hur kommer e-handeln och ny logistik att påverka våra transporter?
  • Hur skall vi klara klimatlagens mål om 70% minskning av transportutsläppen till 2030?
  • Hur får vi fler att bli vardagscyklister?
  • Hur fokuserar vi på tillgänglighet istället för rörlighet?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna som olika aktörer kan göra?

Som alltid är innehållet i programmet en mix av aktuell forskning, användbara verktyg och lärorika exempel.

Årets presentationer

Hur kan vi styra mot det hållbara transportsystemet på ett rättvist sätt?

Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Varför satsas det så lite på cykel?

Digitalisering för cyklister, gående och mikromobilitet

Framtidens mobilitetstjänster – kollektivtrafik och andra delade resurser i transportsystemet

Så kan kommuner och regioner styra nya mobilitetstjänster i hållbar riktning

Hur kommer ny logistik att påverka våra transporter?

Nya data om resvanor och beteenden – nya insikter som kan att utveckla transportsystemet

Omställning för framtiden – att gå från ord till handling

Vilka är de viktigaste klimat- och hållbarhetsåtgärderna? Arbetsgivaren

Vilka är de viktigaste klimat- och hållbarhetsåtgärderna? Samhälls- och infrastrukturplaneraren

Vilka är de viktigaste klimat- och hållbarhetsåtgärderna? Stadsbyggaren

Vilka är de viktigaste klimat- och hållbarhetsåtgärderna? Nytänkaren