Hållbar mobilitet för ekovänlig turism i Kullaberg och Mölle

2022-08-18
Hållbara transporter
Beteende
Hållbarhet

De senaste åren har antalet besökare till Kullabergs naturreservat och Mölle ökat markant. Högsommaren har präglats av köer på vägarna och felparkerade bilar. Nu ska trafikkaoset åtgärdas. Under två år framöver testar Mölle byförening, tillsammans med oss, temporära lösningar för att minska bilismen under högsäsong.

Mölle hav Kullaberg Skåne

– De utmaningar som Mölle och Kullabergs Naturreservat tvingas hantera i form av snabbt ökande besöksantal med tillhörande biltrafik under högsäsong är inte unikt, utan återfinns på en rad ställen i Sverige, berättar Caroline Matsson, projektledare på Trivector Traffic.

Den privata bilens dominans minskar

Caroline berättar vidare att det i dagsläget saknas ett lämpligt utbud av kollektivtrafik och uthyrning av mer transporteffektiva färdmedel. Dessutom finns det lite erfarenhet av att planera för eller erbjuda säsongsbetonade eller temporära tjänster anpassade för målgruppen besökare.

Genom att tillhandahålla transporteffektiva och eldrivna alternativ kommer projektet vara startskottet för en större omställning där den privata bilens dominans minskar. Hållbar mobilitet för ekovänlig turism gör det lättare för besökare att ta sig till Mölle utan att äventyra attraktiviteten som området har att erbjuda.

Lennart Gren, som är Mölle byförenings talesperson, är positiv till satsningen på att minska bilismen.

– Med transporteffektiva och eldrivna alternativ blir det lättare att förflytta sig mellan olika utflyktsmål i Mölle och det ger även en bättre helhetsupplevelse för besökaren, säger Lennart.

Önskemål från boende och näringsidkare samlas in

Som en första aktivitet samlas Mölle byförening för att tillsammans arbeta fram möjliga åtgärder som kan genomföras. Under sommaren 2023 genomförs de åtgärder som har störst potential. Därefter utvärderas de och åtgärderna utvecklas för att genomföras även sommaren 2024. Förankring kommer även ske med Länsstyrelsen, Höganäs kommun och lokala markägare.

Demonstrationsprojekten kommer bidra till minskad biltrafik i framför allt Mölle samhälle, men även Kullabergs naturreservat.

Inspirera andra turistorter

Förhoppningen är att projektet ska visa på vikten av att arbeta med miljövänliga transportlösningar i mindre besöksorter som har stora turistströmmar under en kort tid på året. Det ska också visa på vilken roll en byförening kan ha i arbetet i förhållande till kommunen och Länsstyrelsen.

– Vi tror också att flera av lösningarna kan vara aktuella för andra orter i Sverige med liknande problematik, säger Caroline.

Projektet finansieras av Vinnova.

Mer information

Kontakta projektledare Caroline Mattsson, Trivector Traffic, caroline.mattsson@trivector.se, 010-456 56 43
Kontakta Lennart Gren från Mölle byförening, 070-6045660, lennartg@live.com

Relaterad nyhet: Besöksnäringen i Småland och på Öland satsar på klimatsmarta resor
Relaterad nyhet: Vandra med koll föreslår bästa resan till naturen
Föredrag i Almedalen: Hållbart och klimatsmart fritidsresande till natur och besöksmål – hur kan det gå till?
Inspelat webbinarium: Resor till natur och besöksmål