Inga tekniska hinder för nattågstrafik Oslo-Göteborg-Hamburg

2021-01-21
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Om ett par år kan du kanske gå på ett nattåg i Göteborg sent på kvällen och vakna i Hamburg nästa morgon. Låter det lockande? Västra Götalandsregionen har bett Trivector undersöka de tekniska, juridiska och kapacitetsmässiga förutsättningarna för att bedriva nattågstrafik mellan Oslo och Hamburg via Göteborg. Studien visar att det absolut kan vara möjligt, såvida de kommersiella förutsättningarna finns.

Studie visar att det är tekniskt möjligt med nattågstrafik mellan Oslo och Hamburg.

Det finns inga tekniska hinder för att erbjuda nattågstrafik Oslo-Hamburg, med påstigning och avstigning vid rimliga klockslag i Oslo, Göteborg, Hamburg och eventuellt även Varberg. På alla dessa orter finns lämpliga stationer med tillräckligt långa perronger och med god anslutningstrafik. Enligt förslaget ska nattåget passera Skåne och Danmark mitt i natten. Längs med den studerade sträckan finns det platser där det är rejält trångt i trafiken vissa tider under dygnet, men nattåget skulle åka förbi de trånga passagerna på tider då det finns kapacitet ledig.

Passerar genom fyra länder

De fyra länderna som nattåget skulle passera har olika elektrisk spänning, olika breda standardfordon och olika tågkontrollsystem. Det är dock inget problem då det redan finns lok och vagnar på marknaden som fungerar i alla länderna.

Den aktör som vill starta internationell tågtrafik i Europa kan använda ett gemensamt ansökningsförfarande, framtaget med syfte att främja internationell järnvägstrafik. Det innebär att det inte heller bör vara några stora juridiska och kapacitetsmässiga hinder för att starta nattågstrafik mellan Oslo och Hamburg.

Västra Götalandsregionen hoppas nu på att någon aktör ska intressera sig för idén och undersöka de marknadsmässiga förutsättningarna.

Mer information

Läs hela rapporten eller kontakta P-G Andersson, 010-456 56 04, som varit med och skrivit rapporten.

Läs mer om Kollektivtrafik med hög kapacitet och om stationer och terminaler.