Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030? – nytt avsnitt av Esplanad

2018-07-06
Hållbara transporter
Samhällsplanering

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Esplanad, inspelat live vid Trivectors seminarium i Almedalen. Medverkar gör: Sven Hunhammar, Måldirektör på Trafikverket, Anders Wijkman, debattör och författare, Johanna Grant, Ordförande Gröna bilister, samt Caroline Ljungberg Toulson, Trivector.

poddinspelning i Almedalen

Avsnitt 16: Almedalenspecial 1 2018: Kan vi nå klimatlagens mål för transportsektorn till 2030?

Vår nya klimatlag säger att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Utsläppen har minskat under senare år, men inte i den takt som krävs för att nå målet. Många nya verktyg införs den närmaste tiden: bonus-malus, reduktionsplikt osv. Men om målet skall nås krävs också andra åtgärder, bl a när det gäller transportsnål samhällsplanering. Hur ser läget ut här? Vilka åtgärder behöver vi komplettera med för att målet skall kunna uppnås?

Caroline Ljungberg Toulson diskuterar frågorna med en panel och avsnittet är inspelat under Trivectors seminarium i Almedalen 4 juli 2018.

I panelen:
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Anders Wijkman, Debattör och författare
Johanna Grant, Ordförande, Gröna bilister

Lyssna på inslaget

Om Esplanad

Esplanad är Trivector Traffics podd om staden, trafiken och framtiden. Vi tar upp trafik- och stadsutveckling ur ett brett perspektiv och diskuterar olika ämnen tillsammans med intressanta gäster.

För mer information, kontakta Caroline Ljungberg Toulson, 010-456 56 19.