Karlstads stationsområde förnyas – integreras med staden

2017-06-21
Hållbara transporter
Kollektiva transporter
Stadsutveckling

Karlstads resecentrum ska förnyas för att bli en framtida knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande. Fyra arkitektteam har lämnat förslag på utformning. Nu är det klart att Karlstad kommun väljer förslaget ”Resa Gata Stad” från White Arkitekter i samarbete med Trivector.

Förslag ny utforming av Karlstad stationsområde

Grunden i förslaget är att integrera resandefunktionen som en del av levande stadsmiljö. Det befintliga stationshuset kommer att behandlas respektfullt och fungera som ett tydligt nav när stationsområdet byggs ut. Området runt stationen kommer utformas för att vara både trivsamt och välkomnande och tryggt. Samtidigt ska det vara en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil, cykel och gång där hög tillgänglighet till plattformar är en väsentlig del.

I förslaget ”Resa Gata Stad” integreras stationsområdet som en del av gatan. Här finns också tankar om hur staden ska kopplas samman från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten.

Karlstad kommun kommer nu tillsammans med White Arkitekter och Trivector arbeta vidare med förslaget. Planen är att börja bygga det nya resecentrum 2020.

Mer information

Läs mer om förslaget på Karlstad kommuns hemsida eller i White Arkitekters pressmeddelande. Vill du veta mer om Trivectors del i projektet, kontakta Sebastian Fält, 010-456 56 15.