Kartanalys visar på bästa platsen

2020-03-09
Hållbara transporter
Samhällsplanering

Med hjälp av multikriterieanalys, kartanalys, har Räddningstjänsten i Skövde fått ett gediget beslutsunderlag för beslutet om var i kommunen det är smartast att placera verksamheten.

isokronkarta

Räddningstjänsten i Skövde behöver större lokaler. Frågan är om de ska renovera och bygga om befintliga lokaler eller bygga nytt. Om de ska bygga nya lokaler, var är bästa läget med hänsyn till hur behovet ser ut idag och hur det kommer se ut framöver? Ny bebyggelse planeras på flera platser i kommunen. Hur påverkar det räddningsstationens läge?

Multikriterianalys ger bra beslutsunderlag

För att ta ett helhetsgrepp om frågan, har Räddningstjänsten valt att i samarbete med Trivector Traffic genomföra en kartanalys. Genom att använda metoden multikriterieanalys i kombination med nätverksanalys och VISUM-körningar, har flera parametrar såsom tillgänglighet till historiska larm och störningskänslighet vid maxtrafik eller översvämningar kunnat lyftas. Metoden gör det också möjligt att på en karta visualisera hur långt brandbilarna hinner förflytta sig inom olika tidsintervall och hur stor del av befolkningen som kan nås.

Räddningstjänsten i Skövde menar att utredningen gett dem en god kunskapsgrund att stå på för framtida beslut kring lokaliseringen. De har också fått tydliga visuella kartbilder som gör det lätt för alla parter att förstå och diskutera förutsättningarna kring annars komplexa och svårförstådda samband.

Användbar metod

Multikriterieanalys kan också användas vid lokalisering av nya verksamheter, exempelvis: återvinningsstationer, bibliotek, hållplatser för kollektivtrafik, nya kontor och annan service.

– Genom att använda multikriterieanalys kan även mer komplexa problem tacklas där flera faktorer kan viktas mot varandra, berättar Nils Edfast, trafikkonsult på Trivector Traffic.

– Metoden blir samtidigt ett verktyg som samlar olika delar av en organisation och bidrar till en bättre dialog, menar Patrik Fridh, ansvarig för affärsområde Samhällsplanering på Trivector Traffic.

Mer information

Läs mer om:

Samhällsplanering för hållbara färdmedel

Vill du veta mer, kontakta Patrik Fridh eller Anna-Klara Ahlmer.